Ekonomi och behörighet sätter stopp för många som vill karriärväxla

Många som vill studera känner inte till att yrkeshögskolans utbildningar i regel är avgiftsfria och berättigar till studiemedel.

Foto: Bredda Bilden (Teknikföretagen)

Har du funderat på att byta yrke? Enligt en undersökning från Origo Group är du inte ensam. 43% av deltagarna i undersökningen uppgav att de funderar på att karriärväxla och 27% att de funderat på att påbörja en utbildning. Ekonomi anges vara det främsta hindret. Samtidigt känner många inte till vilka ekonomiska villkor som gäller vid studier.

I samband med att yrkeshögskolan (YH) fyller 10 år i år har Myndigheten för
yrkeshögskolan låtit göra en kännedomsmätning i samarbete med Origo Group.
Undersökningen visar att utbildningsformen på kort tid etablerat sig bra på
utbildningskartan och har en mycket hög kännedom, tre av fyra känner till YH.

Undersökningen visar också att många vill byta yrke och funderar på att påbörja en
utbildning. Av dem som uppgett att de funderar på att byta yrke uppger 57% att ekonomi är ett hinder och 34% att formella krav sätter stopp för ett karriärbyte.

Av de som ville påbörja en utbildning angavs ekonomi (55%) och behörighetskrav (37%) som de främsta hindren. Undersökningen visade också att närmare hälften av deltagarna inte kände till att yrkeshögskolans utbildningar i regel är avgiftsfria. En tredjedel kände inte till att utbildningarna berättigar till studiemedel.

- Vi jobbar hela tiden på att skapa flexiblare och bättre villkor för den som vill studera på yrkeshögskolan. Idag är en fjärdedel av utbildningarna på distans och det finns även utbildningar som erbjuds på deltid, förklarar Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

När det gäller behörighetskraven till yrkeshögskolan vill Thomas Persson slå ett slag för validering, en metod som gör det möjligt även för den som inte har papper på sina kompetenser att komma in på en utbildning.

- Den som söker till en yrkeshögskola ska inte bara bedömas på betyg. Erfarenheter av jobb kan vara ett annat sätt att bli behörig, säger Thomas Persson.