Filmserie om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning inom yrkeshögskolan

Myndigheten har tagit fram en filmserie om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning som stödmaterial till dig som arbetar inom yrkeshögskolan. Filmserien är ett komplement till det stödmaterial som redan finns inom området.

Filmserien består av tre delar där den första filmen handlar om universell utformning och tillgänglig undervisning. Den andra filmen tar upp vad särskilt pedagogiskt stöd inom yrkeshögskolan är och vem det är till för. Den tredje och sista filmen går igenom hur man ansöker om statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd.

Jämförbar studiesituation för alla studerande

Syftet med filmerna är att framför allt utbildningsledare och undervisande personal inom yrkeshögskolan ska få en ökad förståelse för hur de kan stödja studerande med behov av särskilt pedagogiskt stöd. Målet är att uppnå en jämförbar studiesituation för alla studerande, ett breddat deltagande i en tillgänglig yrkeshögskola.

Se filmerna här