Fler utbildningsplatser i hela landet

Det utbildningsområde som växer mest är Teknik och tillverkning som i denna ansökningsomgång beviljats 6000 nya utbildningsplatser.

Foto: Jonas Bilberg, Bredda bilden

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2020.

Av de totalt 1097 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 419. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 31 500 platser totalt och 10 700 med start redan 2020. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud nu drygt 110 000 utbildningsplatser.

Under de senaste tre åren har den geografiska spridningen förbättrats och med de beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag stärks utbudet av YH-utbildningar på landsbygden ytterligare. Resultatet av denna ansökningsomgång innebär att det erbjuds YH-utbildningar i alla län och i 53 av 60 så kallade funktionella analysregioner (Tillväxtverkets indelning i arbetsmarknadsregioner). 

I denna ansökningsomgång beviljas 8000 platser på distansutbildningar, varav 3000 inom utbildningsområdet Hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Det innebär att var fjärde utbildningsplats nu är på en distansutbildning.

Läs mer här: Resultat ansökningsomgång 2019