Fler utbildningsplatser i hela landet

Det utbildningsområde som får flest nya platser är Teknik och tillverkning som i denna ansökningsomgång beviljats 6000 nya utbildningsplatser.

Foto: Jonas Bilberg, Bredda bilden

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2020.

Av de totalt 1097 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 420. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 31 300 platser totalt och 10 700 med start redan 2020. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud nu drygt 109 600 utbildningsplatser med slutår 2020 och framåt.

Under de senaste tre åren har den geografiska spridningen förbättrats och med de beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag stärks utbudet av YH-utbildningar på landsbygden ytterligare. Resultatet av denna ansökningsomgång innebär att det erbjuds YH-utbildningar i alla län och i 53 av 60 så kallade funktionella analysregioner (Tillväxtverkets indelning i arbetsmarknadsregioner). 

I denna ansökningsomgång beviljas 8 100 platser på distansutbildningar, varav 3 100 inom utbildningsområdet Hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Det innebär att var fjärde utbildningsplats nu är på en distansutbildning.

Läs mer här: Resultat ansökningsomgång 2019