Förändrad bidragsnivå även för icke fastlagda schablonnivåer

Foto: Scandinav

Myndigheten har fattat beslut om en höjning även för bidragsnivåer utanför fastlagda schablonnivåer inom yrkeshögskolan.

Höjningen är 2 000 kr per årsplats. Höjningen gäller för alla omgångar med start från och med den 1 juli 2019 och framåt. Ingen ändring av pågående omgångar.

Det har tidigare skrivits om förändringar i schablonerna i GD har ordet här.

Detaljerad information om nya schabloner för YH-utbildningar 2019 finns här.