Förändrad bidragsnivå även för icke fastlagda schablonnivåer

Foto: Scandinav

Myndigheten har fattat beslut om en höjning även för bidragsnivåer utanför fastlagda schablonnivåer inom yrkeshögskolan.

Höjningen är 2 000 kr per årsplats. Höjningen gäller för alla omgångar med start från och med den 1 juli 2019 och framåt. Ingen ändring av pågående omgångar.

Det har tidigare skrivits om förändringar i schablonerna i GD har ordet här.

Schablonerna och tilläggsbeloppen höjs inom YH för de utbildningsomgångar som startar fr.o.m. 1 juli 2019 oavsett vilket år besluten är fattade. Grundschablon A höjs med 2000 kr till 56000 kr och respektive tilläggsbelopp höjs med 200 kr till 5600 kr. 

Tillägget för utbildningar som beviljats högst 20 platser ändras och beräknas procentuellt på respektive schablonnivå, vilket innebär att detta tillägg blir högre för de högre schablonnivåerna.

De nya schablonerna för YH-utbildningar

A: 56 000

A1: 61 600

B: 61 600

B1: 67 800

C: 67 200

C1: 73 900

D: 72 800

D1: 80 100

E: 78 400

E1: 86 200

Myndigheten har fattat beslut om en höjning även för bidragsnivåer utanför ovan fastlagda schablonnivåer.

Höjningen är 2 000 kr per årsplats. Höjningen gäller för alla omgångar med start fr.o.m. den 1 juli 2019 och framåt. Ingen ändring av pågående omgångar.