Hon jobbar med att göra YH mer känt och erkänt

Maria Granberg vill se ökad flexibilitet när det kommer till enstaka kurser och behörighetsgivande förutbildningar.

Foto: Privat

Maria Granberg är en tongivande YH-ambassadör. Idag arbetar hon på Handelskammaren där hon leder satsningen Yrkeshögskola Mälardalen. Innan dess var hon handläggare på Myndigheten för yrkeshögskolan och en av dem som var med och fattade beslut om vilka utbildningar som skulle bli av. Vi träffade henne med anledning av yrkeshögskolans 10-årsjubileum.

Yrkeshögskola Mälardalen är en satsning som Handelskammaren Mälardalen gör, tillsammans med näringslivet, utbildningsanordnare och offentliga aktörer. Inledningsvis handlade det enligt Maria Granberg mest om att öka antalet utbildningsplatser, men nu har fokus delvis skiftat och projektet går lika mycket på att informera om YH.

-Vi är ute och pratar med företag om varför de ska engagera sig i en YH-utbildning. Jag har också besökt gymnasieskolor, kommunens jobbcentrum, stöd- och matchningsföretag, arbetsförmedlingen och träffat massor av potentiella studerande. Vi vill nå både unga och de i omställning, säger Maria Granberg.

För lite drygt ett år sedan gick hon vidare efter fyra år på Myndigheten för yrkeshögskolan, men hon övergav inte YH-frågorna. Hon beskriver sitt nuvarande jobb som en sorts YH-ambassadör med uppdrag att hjälpa företag att hitta varandra, rätt branschföreträdare och en lämplig utbildningsanordnare.

-Yrkeshögskolans framgångar ligger i att det inte är en arbetsmarknadsåtgärd. Fokus ligger på arbetslivets behov och inte bara individens önskemål. I slutändan är det bäst för både arbetsmarknaden och individen eftersom det skapar bättre matchning och tillväxt, säger Maria Granberg.

Handelskammaren Mälardalen, med 800 medlemsföretag, är en oberoende privat näringslivsorganisation med ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att företräda företagens intressen. Fyra av tio arbetsgivare har svårt att rekrytera och kompetensförsörjning är medlemmarnas viktigaste fråga. Många företag tvingas idag tacka nej till uppdrag för att de inte har tillräckligt med personal. Behovet av rätt utbildad arbetskraft är alltså stort och här ser Handelskammaren att yrkeshögskolan är en del av lösningen.

- En utmaning är att inte tillräckligt många känner till yrkeshögskolan. När jag är ute och pratar på gymnasieskolor känner de ofta till enskilda utbildningar men inte utbildningsformen. Ännu färre känner till att det finns flera vägar in för den som vill gå en utbildning. Vi måste bli bättre på att berätta om validering och 20-procentsregeln, säger Maria Granberg.

På frågan om var YH är om tio år tvekar Maria inte en sekund. Hon vill se en ökad flexibilitet när det kommer till enstaka kurser och behörighetsgivande förutbildningar. Hon tror också att uppdragsutbildning och kortare utbildningar kommer bli allt vanligare. 

Var Maria Granberg själv vill vara om tio år är hon inte lika säker på, men hon vill gärna fortsätta jobba med kompetensförsörjning.

- Jag är övertygad om att det finns väldigt stora möjligheter att lyfta individer på ett ännu bättre sätt än idag. Både de som redan har ett arbete men vill vidare i sin karriär eller byta bransch och de som idag står utanför arbetsmarknaden.   

Under hösten kommer vi att publicera artiklar, reflekterande texter och intervjuer här på myh.se under vinjetten Röster om MYH:s resa 2009-2019. Här kommer ni efterhand möta personer i olika funktioner som är relevanta för vår verksamhet och de områden vi arbetar med, från yrkeshögskolan, tolkutbildning och konst- och kulturutbildning till SeQF och branschvalidering. Några jobbar på myndigheten, andra representerar någon av de många intressenter som är så avgörande för att vårt arbete ska lyckas. MYH fyller 10 år!