Kvalifikationer inplacerade i SeQF – vad händer sen?

För ungefär ett år sedan inplacerades tre kvalifikationer i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Jan Zetterström och Anna Thelin delar med sig av vad som har hänt sedan kvalifikationerna Certified Key Account Manager och SRY:s yrkesbevis inom städservice inplacerades i SeQF.

Med hjälp av Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) synliggörs allt lärande. På så vis kan olika kvalifikationer från både studier och arbetsliv jämföras på ett lättare sätt. Arbetsgivare får en bättre bild av vilka kunskaper den enskilde individen har, vilket i sin tur ökar individens anställningsbarhet och attraktionskraft och i förlängningen större mobilitet på arbetsmarknaden.

Tre kvalifikationer inplacerades i SeQF-ramverket för ungefär ett år sedan: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom städservice och Diplomerad Montessoripedagog.

Certified Key Account Manager – 21 utfärdade certifikat under 2018

Mycket har hänt sedan kvalifikationen Certified Key Account Manager inplacerades i SeQF. Det berättar Jan Zetterström, förbundsordförande Säljarnas riksorganisation:

”Vi har under början av 2018 satt rutiner och processer och är nu i full drift med våra SeQF certifieringar. Hittills har vi utfärdat sammanlagt 24 certifikat enligt SeQF 2017/2 Certified Key Account Manager under 2018. Planen för 2019 är att vi kommer att ha fyra olika tillfällen för kommande KAM-certifieringar. För att sprida kunskapen om SeQF 2017/2 i första hand, men även om SeQF i stort, arbetar vi hårt med att informera företag, yrkeshögskolor och rekryteringsföretag i hela landet. Vi har nu även påbörjat processen med att certifiera ’Account Manager’ och ’Telemarketer’ vilket vi tror kommer att öka intresset ytterligare för SeQF certifikat.”

Inplacering ger SRY:s yrkesbevis inom städservice ytterligare legitimitet

Antal valideringar för SRY:s yrkesbevis under 2018 var 792 stycken. Enligt Anna Thelin från Nordiskt valideringsforum, har inplaceringen av kvalifikationen SRY:s yrkesbevis inom städservice inneburit ett kvitto för både branschen och deltagarna.

”För branschen har kvalifikationen betytt att man får ett kvitto på att de branschvalideringar som genomförts sedan många år tillbaka, håller den kvalitet som branschen strävar efter,” förklarar Anna.

Anna berättar att ”för handledarna/yrkesbedömarna betyder kvalifikationen ytterligare legitimitet till deltagarnas yrkesbevis. Det har gett ett redskap för ökad kvalitet i standardisering, samt för samsyn mellan olika handledare/yrkesbedömare, vilket ligger helt i linje med den metod som använts sedan många år för kvalitetssäkring för både utbildning och validering. Förhoppningsvis kan kvalifikationen även på sikt betyda att omgivande samhälle förstår innebörden av det kunnande som deltagarna besitter så att till exempel upphandlingar av tjänster och utbildning blir mer realistiskt beskrivna.”

Ökat intresse för inplacering av kvalifikationer

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för införandet av SeQF och Kerstin Littke, utredare på MYH konstaterar att intresset för SeQF har ökat.

”Vi märker att allt fler förstår vad SeQF handlar om. Idag har vi kontakt med ett flertal branscher som ser värdet av att beskriva och inplacera kvalifikationer på olika nivåer. Då kan till exempel redan anställda utvecklas för mer avancerade uppdrag och ny personal kan rekryteras på lägre nivå. Även utbildningsanordnare som erbjuder utbildningar utanför det formella utbildningssystemet hör av sig för att de genom SeQF vill tydliggöra nivån på sina utbildningar och vilket kunnande de leder till. Att SeQF också har betydelse för den enskilde märks då ett flertal med äldre examensbevis hört av sig för att fråga om de går att validera mot en SeQF-nivå. Framförallt är målsättningen att de då kan ge behörighet till vidare studier utomlands eller till arbete som kräver en viss kvalifikationsnivå”.

Sex kvalifikationer är idag inplacerade i SeQF-ramverket och fler är på väg. Just nu handlägger myndigheten över 20 ansökningar om inplacering och erbjuder de som vill ansöka om inplacering att delta i workshops för att få handledning och stöd i arbetet med att utforma kvalifikationer och ta fram en ansökan.