Kvalitet i fokus när myndigheter arrangerade konferens om yrkesutbildning

Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan, Karin Röding, generaldirektör UHR och Torun Rudin, enhetschef Skolverket.

Foto: Anna Blomqvist, Skolverket

Tidigare i veckan arrangerade Myndigheten för yrkeshögskolan, tillsammans med Skolverket och Universitets- och högskolerådet (UHR), en konferens om kvalitet i yrkesutbildning.

"Kvalitet i yrkesutbildning – så jobbar vi idag, så jobbar vi i morgon" var namnet på den stora konferens om yrkesutbildning som gick av stapeln i Västerås tidigare i veckan. Konferensen inleddes av statssekreterare Kristina Persdotter som bland annat belyste betydelsen av LIA och APL. Bland talarna fanns i övrigt medarbetare från de arrangerande myndigheterna, Jens Bjørnavold (CEDEFOP), Mika Saarinen (Utbildningsstyrelsen (OPH) Finland), Pontus Slättman (World skills) och representanter för 2018:s Erasmus+ aktör, SKF Teknisk gymnasium. Konferensen hade två övergripande teman, kvalitet i yrkesutbildning samt att försöka se hur yrkesutbildning kan komma att se ut framåt.

Utredare Anna Kahlson, som ingått i projektgruppen bakom konferensen och även agerade moderator under konferense, menar att det fanns flera syften med konferensen. ”Syftet har varit att föra samman olika intressenter kring yrkesutbildningen och möjliggöra nätverkande, möten med andra som arbetar med andra aspekter/delar av yrkesutbildningen och på så sätt bidra till kunskapsutbyte som kan stärka yrkesutbildningens kvalitet”, berättar hon.

Nu återstår arbetet att sammanfatta och analysera konferensens effekt. Tankar finns på att även framgent anordna myndighetsgemensamma konferenser. ”Jag tror det är bra att vi lär av varandra och att både myndigheter och intressenter får möjlighet att ses ”över gränserna””, menar Anna Kahlson.