MYH följer upp tidigare kvalitetsgranskningar

Anordnare av yrkeshögskoleutbildningar där MYH tidigare genomfört kvalitetsgranskning kommer nu att kontaktas för en uppföljande granskning.

Uppföljningen innebär att vi gör förfrågningar angående de förbättringsområden som vi lyft fram i den förra kvalitetsgranskningsrapporten för att se hur det gått och om eventuella brister rättats till. Vi kommer att begära in skriftliga underlag och genomföra intervjuer per telefon kring utbildningens nuvarande kvalitet. Besök genomförs bara i undantagsfall. Vi kommer inte att höja de kvalitetsgraderingar ni fått, men kan komma att konstatera i beslutet huruvida åtgärder som satts in har bidragit till att stärka kvaliteten i utbildningen. Ni som anordnare får därmed möjlighet att presentera hur kvalitetsarbetet på utbildningen har fungerat, och får det även dokumenterat i ett beslut.

Vilka YH-utbildningar som kommer bli föremål för den uppföljande granskningen i denna första omgång framgår i excelfilen längre ned på sidan.