Fokus på kompetensförsörjning under Almedalsveckan

På tisdag eftermiddag medverkar GD Thomas Persson vid ett seminarium om industrins kompetensbrist.

Foto: Bredda bilden. Jonas Bilberg

På söndag börjar årets Almedalsvecka i Visby. MYH kommer att finnas på plats för att medverka vid sex offentliga seminarier.

Myndigheten för yrkeshögskolan arrangerar inga egna seminarier i Almedalen, men generaldirektör Thomas Persson och enhetschef Christer Bergqvist kommer att närvara för att delta vid en rad offentliga seminarier. Med på plats finns även Johan Lindahl som är pressansvarig på myndigheten. 

MYH kommer att vara representerade på följande seminarier: 

Vem ansvarar för att företag hittar rätt kompetens i glesbygd? (webbsänds) 
När: Måndag 1 juli, kl 8-9.
Var: Cramérgatan 8, Region Norrbotten. 

Företagen hittar inte den kompetens de behöver. Kan branschvalidering vara en lösning?
När: Tisdag 2 juli kl 12:30-13:30.
Var: Länsstyrelsens trädgård, Valideringsdelegationen.

Hur löser vi utmaningen med företagens kompetensbrist
När: Tisdag 2 juli kl 14-15.
Var: Uppsala Universitet B-huset Huvudentré Sal B25. Transportföretagen och Industriarbetsgivarna

Validering – en nyckel till kompetensförsörjningen. Vem tar ansvar för att driva på utvecklingen?
När: Tisdag 2 juli kl 14:15-15.
Var: Länsstyrelsens trädgård. Valideringsdelegationen.

Hur skapas ett livslångt lärande 
När: Onsdag 3 juli kl 9-9:45
Var: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2. ESF-rådet.

Smart kompetensförsörjning
När: Torsdag 4 juli kl 7:30-8:45
Var: Strandvägen, H552