Många nya platser inom yrkeshögskolan

Foto: Scandinav Simple

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019.

Expansionen fortsätter

Med de beslut som myndigheten presenterar idag tas det andra stora steget i den historiska expansionen av yrkeshögskolan. Till 2022 kommer antalet årsplatser öka med ca 45 procent, från ca 30 000 till 44 000 årsplatser. Antalet studerande förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande.

Idag presenterar vi resultatet i den ansökningsomgång som stängde hösten 2018. Av de totalt 1 105 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 496. Det innebär en beviljandegrad på 45%, den högsta någonsin. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 14 171 med start redan 2019.

Ökning inom alla utbildningsområden

I denna ansökningsomgång har myndigheten valt att prioritera tre utbildningsområden, Samhällsbyggnad och byggteknik, Teknik och tillverkning och Data/IT. Samtidigt som alla 16 utbildningsområden beviljas fler platser är Data/IT det område som ökar allra mest. Av de nya utbildningar som presenteras idag är så många som var femte inom Data/IT. Det innebär mer än 3000 nya utbildningsplatser med start redan 2019 och en total ökning på med närmare 8000 platser. Ökningen gör att Data/IT nu är det fjärde största utbildningsområdet inom yrkeshögskolan.

Fungerande kompetensförsörjning i hela landet

Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Därför har en viktig utgångspunkt i denna ansökningsgång varit att koncentrationen till storstadsregionerna inte bör öka jämfört med dagens nivåer.

Antalet utbildningsplatser ökar i nästan alla län och den största procentuella förändringen sker i Västerbottens län och Kronobergs län där ökningen är över 35%.

Dessutom fortsätter andelen distansutbildningar inom yrkeshögskolan att öka. Närmare en fjärdedel av de utbildningar som beviljats kommer att ges på distans.

Bättre långsiktighet

Yrkeshögskolan är en flexibel och föränderlig utbildningsform som ständigt prövar utbudet mot arbetslivets efterfrågan. För att stärka långsiktigheten och kvaliteten hos våra utbildningsanordnare är det samtidigt viktigt med ett mer förutsägbart system där utbildningarna beviljas fler omgångar än tidigare. Utvecklingen på detta område fortsätter att gå åt rätt håll och med de beslut som nu är fattade har andelen utbildningar som beviljats tre omgångar ökat med 10 procentenheter, och andelen som endast beviljas två omgångar har minskat med 9 procentenheter.

Här hittar du mer information om resultaten i årets ansökningsomgång

Beviljade utbildningar sorterade efter län och kommun (excel)

Beviljade utbildningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel)

Beslut för samtliga ansökningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel)

Översikt över beviljade utbildningar per län