Mer råd och vägledning – nytt arbetssätt för tillsyn

Yrkeshögskolans utbyggnad har inneburit fler utbildningar, men också fler tillsynsaktiviteter och ett förändrat arbetssätt för Myndigheten för yrkeshögskolans tillsynsenhet. Rafal Tomaszewski, chef för Enheten för tillsyn och studiedokumentation, berättar om förändringarna

Myndighetens tillsynsarbete har tidigare handlat om att kontrollera att de pågående utbildningarna bedrivs enligt de regler som finns för respektive utbildningsform och att anmälningar om brister i utbildningen granskas. I samband med utbyggnaden av yrkeshögskolan har ett nytt arbetssätt tagits fram som innebär att utbildningsanordnare erbjuds mer stöd.

- Förutom dialogerna i varje enskild tillsyn har vi inte haft resurser att göra mycket mer än att besvara frågor. Nu har vi anställt fler medarbetare och kan jobba mer proaktivt med råd och vägledning, förklarar Rafal Tomaszewski.

Tack vare stärkt kompetens på tillsynsenheten kommer även arbetet med ekonomisk uppföljning och granskning att förstärkas. Särskilt pedagogiskt stöd och stöd för svenska med yrkesinriktning kommer att följas upp närmare än tidigare. Det blir även fler tillsyner av behörighetsgivande förutbildningar, uppdragsutbildningar och andra utbildningsformer som tidigare endast haft tillsyn i mycket begränsad omfattning.

I en fördjupad tillsyn tittar man på om en enskild utbildning genomförs på ett korrekt sätt, men även på anordnarens organisatoriska förutsättningar att bedriva utbildningen. Från och med nästa år kommer tillsynsenheten även att genomföra vad man kallar tematiska tillsyner.

- Det handlar om tillsynsaktiviteter där vi fördjupar oss i enskild aspekt av en utbildning. Först ut blir tematiska tillsyner av LIA, men det kan också bli aktuellt med andra områden längre fram.

När det gäller vilka utbildningar som får en fördjupad tillsyn blir det ingen förändring i urvalsprocessen.

- Urvalet kommer även i framtiden att baseras på myndighetens kunskap om utbildningens prestationer, resultat i kvalitetsgranskning, studiedokumentation och hur väl utbildningsanordnaren har levt upp till kraven i reglerna, säger Rafal Tomaszewski.

Mer information om myndighetens tillsynsarbete finns på myh.se. Enhetschef Rafal Tomaszewski vill framförallt passa på och rekommendera checklistan för nya utbildningsanordnare som kan vara ett bra stöd när utbildningsanordnare ska starta en ny YH-utbildning.

Tillsynsrapporter och tillsynsbeslut

Checklista Råd och vägledning (pdf)