Myndigheten bjöd vägledare till informationsträff

Erika Grybb och Maria Hedlund föreläste om myndighetens uppdrag.

Tidigare i veckan höll Myndigheten för yrkeshögskolan en föreläsning om de olika uppdrag som ryms inom verksamheten, men främst om utbildningsformerna yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning och tolk inom folkbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan får många förfrågningar om att föreläsa i olika sammanhang. För att bättre kunna tillgodose behoven av information och dialog kommer vi framgent att bjuda in till informationsträffar för studie- och yrkesvägledare. Den 13 november gick första träffen av stapeln.

Vi inledde förmiddagen med en föreläsning om yrkeshögskolan och myndighetens andra utbildningsformer konst- och kulturutbildningar och tolkutbildning inom folkbildningen samt uppdrag som SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer) och validering. Under föreläsningen fanns det möjlighet att diskutera i gruppen och efteråt hade vägledarna chansen att tala enskilt med myndighetens handläggare om specifika frågor.

Kollegorna Camilla Falk och Elin Edmundsson från Frans Schartaus Handelsinstitut är nya i sina roller och ville gärna få mer information från myndigheten. De tyckte att träffen var ett bra forum för att kunna ställa frågor och diskutera vidare kring olika punkter. Ann-Sofie Vikström från Martin Koch-gymnasiet och Erik Lindberg från Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, var nöjda med förmiddagen och skulle gärna se att myndigheten anordnar en påbyggnad på denna träff där man kan fördjupa sig ytterligare.

Träffen skedde i Myndigheten för yrkeshögskolans lokaler i Västerås och fler tillfällen till informationsträffar kommer att finnas under år 2020. Träffarna är kostnadsfria och fika erbjuds under förmiddagen.