Nationell valideringskonferens: program och anmälan

Foto: Nina Lindgren, Unsplash

Du som tidigare gjort en intresseanmälan till valideringskonferensen i Växjö den 27-28 januari behöver nu göra en bindande anmälan. Även nya intresserade välkomnas att anmäla sig direkt via länken nedan.

Nationell valideringskonferens – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Valideringsdelegationen har drivit på utvecklingen under fyra år. Vad händer nu när de avslutar sitt uppdrag?

Välkommen till en konferens för att diskutera det fortsatta arbetet med validering som ett verktyg för kompetensförsörjning på nationell, regional och lokal nivå. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med utbildning eller kompetensförsörjningsfrågor både inom privat och offentlig sektor, där validering är en viktig del.

NÄR: 27-28 januari 2020. Vi startar och slutar med lunch.
VAR: Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10-14, Växjö.

Program och valbara seminarier hittar du här pdf-ikon

Anmälan görs via denna länk senast 20 december 2019.

Vänligen sprid även vidare till relevant representant från din organisation och relevanta aktörer i din region.

Välkommen med din anmälan!