Nu öppnar två ansökningsomgångar för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan

Foto: Simple Scandinav

Idag öppnar ansökan för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan och ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag.

Ansökan om utbildning inom yrkeshögskolan

Mellan den 9 april och 18 juni 2019 kan ni ansöka om att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan. Ansökan sker via ett webbformulär, mer detaljerad information om årets ansökningsomgång för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan på vår samlingssida.  

Ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag

Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag är öppen mellan den 9 april och 18 juni 2019. Om ni avser att starta utbildningen mellan januari och juni 2020  ska en kompletterande blankett skickas in i samband med er ansökan. Blanketten skickas till registrator@myh.se senast den 20 juni 2019. Ange diarienumret som tilldelats er ansökan i ämnesraden. 

Allmänt om ansökan

Myndigheten har tagit fram en checklista som kan vara till stöd innan ni väljer att ansöka om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning

Läs Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning som innehåller information om vad utbildningsanordnare bör tänka på i arbetet med ansökan. 

Ansökan sker via webben på Mina sidor, den webbportal där Myndigheten för yrkeshögskolans webbaserade tjänster finns för utbildningsanordnare.

Vad är yrkeshögskola?

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska och praktiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna ska erbjudas inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kvalificerad kompetens. Utbildningarnas längd varierar, men de flesta är mellan ett och tre år. De spänner över 16 olika utbildningsområden och samtliga berättigar till studiemedel från CSN.