Ny handbok ska ge stöd i tillträdesprocessen

Foto: Scandinav

Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan en ny handbok som ska fungera som stöd i tillträdesprocessen av en YH-utbildning. Handboken ska bidra till att processen är rättssäker och uppfyller kraven på dokumentation och kvalitetssäkring.

Den nya handboken innehåller inga stora förändringar från föregående år, men råden gällande bland annat behörighetsgivande förutbildning och urval har förtydligats.

Utgångspunkten för den nya handboken har varit att väcka tankar och funderingar över hur rekryteringen till utbildningarna kan breddas.

- Vi vill betona att det finns många vägar in i yrkeshögskolan. Behörigheten ska vara bred och det är viktigt att anordnarna känner till och lär sig att dra nytta av yrkeshögskolans flexibilitet, säger Axel Adelswärd, jurist vid Myndigheten för yrkeshögskolan.

Handbok för tillträde till yrkeshögskolan 2019