Nya rutiner för framställan av Europass träder i kraft den första januari

För att säkerställa kvaliteten på Europass-tillägg, förändrar myndigheten nu arbetsgången. Från och med den första januari 2020 kommer myndigheten ta över framställan utan att anordnaren behöver inkomma med en ansökan. Alla utbildningar som påbörjas från och med hösten 2019 (omgång 1) omfattas av den nya rutinen.

Med dessa förändringar upphäver Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriften om Europass-tillägg från och med den 31 december 2019. Myndigheten kommer även framgent att framställa Europass, den enda förändringen är att myndigheten tar över framställan utan att utbildningsanordnaren behöver inkomma med en ansökan.

Alla yrkeshögskoleutbildningar som saknar Europass-tillägg och har beslutsdatum före 2019, uppmanas att skicka in en ansökan om Europass-tillägg enligt föreskriften som gäller fram till 31 december 2019.

Saknas ett Europass efter att föreskriften upphävts kan utbildningsanordnaren kontakta myndigheten per e-post. Myndigheten framställer därefter ett Europass enligt de nya rutinerna.

Myndigheten är den som framställer och publicerar ett Europass, men det är utbildningsanordnaren som utfärdar ett Europass-tillägg till examensbeviset. Detta innebär att ett Europass inte kan framställas om en utbildningsanordnare har upphört med sin verksamhet, då det inte längre finns en utfärdare.

Läs mer om Europass