Nyheter i årets anvisningar för att bedriva en yrkeshögskoleutbildning

Foto: Simple Scandinav

Inför att ansökningsomgången öppnar, publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan anvisningar. Innan ni påbörjar en ansökan, läs anvisningarna för att ha koll på alla nyheter.

Den 9 april öppnar årets ansökningsomgång om att bedriva en yrkeshögskoleutbildning. Årets anvisningar för ansökan är nu publicerade med information och exempel om vad utbildningsanordnare bör tänka på innan ansökan.

Dokumentet Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2019 samt Bilagan till anvisningarna, Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgången 2019 hittar ni här. Mer underlag till stöd för ansökan finns här

Anvisningarna avser två olika ansökningsomgångar för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan: Ansökan om utbildning inom yrkeshögskolan och Ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag.

Några av nyheterna:
• Ansökan om statsbidrag eller särskilda medel är baserat på schabloner och till årets ansökningsomgång har schablonbeloppen blivit justerade.
• I ansökningsformuläret går det nu att ange om utbildningen ska genomföras med satellitorter. Samtliga angivna orter kommer att publiceras på yrkeshogskolan.se om utbildningen blir beviljad.

Tänk på att:
• Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationell likvärdighet ska följas för de yrkesroller där myndigheten har tagit fram sådana. Till ansökningsomgången 2019 finns föreskrifter för följande yrkesroller: Tandsköterska, trafiklärare, utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation lågspänning inom elinstallation, utbildningar som uppfyller utbildningskraven för fullständig auktorisation inom elinstallation, stödpedagog inom funktionshinderområdet, och instrument- och steriltekniker.
• För vissa utbildningar inom yrkeshögskolan krävs att anordnaren har ett tillstånd av en annan myndighet, till exempel får helikopterutbildning endast bedrivas av en av Transportstyrelsen godkänd Approved Training Organisation (ATO).
• Viktigt att i ansökan kontrollera att e-post-adressen till referenspersonerna från arbetslivet inte innehåller felstavning eller ogiltigt domännamn då webbsystemet inte kommer att meddela i de fall att e-posten är olevererad. Tänk på att det inte går att bekräfta eller dementera uppgifterna efter att ansökan har skickats in.

Ansökningswebben öppnar den 9 april och stänger den 18 juni 2019. Läs mer om vilka krav som ställs och hur du gör om du är intresserad av att starta en yrkeshögskoleutbildning.