Nytt självskattningsverktyg underlättar kvalitetsarbetet inom yrkeshögskolan

Två som testat: Sofia Ekström, KUI och Cecilia Eliaeson, Frans Schartaus Handelsinstitut

Bättre överblick, ökad trygghet och möjlighet att hitta ett gemensamt språk på resan mot högre kvalitet i utbildningarna. Det är några av fördelarna med myndighetens nya självvärderingsverktyg – åtminstone enligt utbildningsanordnarna själva.

Myndigheten släpper nu ett diagnostiskt självvärderingsverktyg i syfte att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet inom yrkeshögskolan.

Frivilligt att använda

– Det är viktigt att påpeka att verktyget är ett frivilligt stöd, för både nya och erfarna utbildningsanordnare. Vi kommer alltså inte kontrollera vem som använder verktyget, men blir såklart glada om anordnarna själva ser en nytta, säger Jonas Svensson, utredare på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Verktyget är uppbyggt kring ett antal teman och frågeställningar utifrån myndighetens fastställda kvalitetskriterier, som används vid myndighetens kvalitetsgranskningar. Du som anordnare kan nu med hjälp av verktyget skatta er verksamhet och ert kvalitetsarbete genom att besvara de olika delarna. Medan du arbetar i verktygen skapar du också en handlingsplan för fortsatt arbete.

Anordnare har testat och bidragit

Under en månad har en handfull utbildningsanordnare testat verktyget. Två av dem är Sofia Ekström, rektor och affärsutvecklare på Kompetensutvecklingsinstitutet samt Cecilia Eliaeson, utbildningsledare på Frans Schartau.

Båda är rörande överens om att verktyget tillför ett mervärde istället för att vara ytterligare ett dokument som tynger i vardagen.

– Det ger verkligen struktur och hjälp, säger Sofia Ekström och får medhåll av Cecilia Eliaeson.

– Ja, det är pedagogiskt och tydligt och hjälper oss att omsätta de krav som återfinns i lagar och förordningar i praktiken. Det är en hjälp för mig personligen, men hjälper även till när vi ska kvalitetssäkra internt mellan olika utbildningar. Det blir lättare att ha gemensamma diskussioner utifrån ett tema, till exempel LIA-handledning.

Enklare och tryggare

Båda berättar att de tidigare hade många olika dokument och metoder för att hålla igång ett kvalitetshjul.

– Det här verktyget samlar ihop allt det på ett enkelt sätt. När jag vet att allt finns samlat blir jag trygg i att inte ha missat något och det gör mig mindre stressad, säger Sofia Ekström.

Cecilia Eliaeson, som jobbar med en utbildning för resekonsulter, håller med och avslutar med en liknelse.

– Att driva yrkeshögskoleutbildning är som en resa mot nya mål. Det kräver ständiga förbättringar, men ibland går resan fort. Nästan för fort. Då blir det här verktyget något att hålla sig i. Jag kan verkligen rekommendera det för andra anordnare.

Ladda ner verktyget här