Nytt stöd till YH-anordnare i form av mikrolärande - fokus på reell kompetens

Foto: Scandinav

För dig som är utbildningsanordnare inom YH finns nu ett digitalt stödmaterial tillgängligt som behandlar validering av reell kompetens. I det första avsnittet av en serie mikrokurser får du grundläggande kunskaper om reell kompetens och validering i samband med tillträde. Under våren kommer fler fördjupningsavsnitt i serien.

Reell kompetens för tillträde, serie YH, avsnitt 1:
Validering av reell kompetens för tillträde inom YH

Bredda rekryteringsbasen och öka mångfalden med reell kompetens

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningarna. Målet är att hitta personer med reell kompetens, dvs. kunskaper, färdigheter och förmågor som de uppnått på annat sätt än genom formella meriter.

Genom att validera reell kompetens hos personer som söker en YH-utbildning, kan du som anordnare:

  • Behörighetsförklara sökande som har andra meriter än de formella
  • Använda reell kompetens som underlag i urvalet av behöriga sökande
  • Anpassa utbildningen till studerande genom tillgodoräknande av kurser eller delar av kurser