Nytt stödmaterial för arbetet med jämställdhet i konst- och kulturutbildningar

Stödmaterialet är framtaget utifrån att den som verkar inom konst- och kulturutbildningar särskilt ska främja jämställdhet mellan könen, enligt förordning (2013:871). Myndigheten vet också av erfarenhet att arbetet med jämställdhet skapar goda förutsättningar för att fylla utbildningsplatserna.

Stödmaterialet ger information om regelverk, myndighetens definitioner av begrepp inom området och innehåller tips och exempel på hur utbildningsanordnarna kan arbeta med frågorna i sina verksamheter. Myndigheten hoppas att stödmaterialet blir vägledande i arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i konst- och kulturutbildningarna.

Till stödmaterialet