”On-boarding” för LIA-handledare

Nu finns det en webbkurs för LIA-handledare som utbildningsanordnare inom YH kan använda i sitt arbete med LIA.

Kusen kan användas som ett komplement till annat utbildningsspecifikt underlag som LIA-handledaren behöver och som anordnaren ansvarar för.

Kursen syftar till att ge LIA-handledare kunskap om:

•     Vad som kännetecknar YH och vad LIA innebär

•     Handledarrollen för LIA inom YH

•     Grundläggande information om genomförande av LIA

Webbkursen tar ca 10 minuter att genomföra.

Länken till kursen är öppen för alla och du som utbildningsanordnare väljer själv hur du vill distribuera den. Ingen registrering krävs.

Gå till kursen (extern länk).