Rekordmånga kvinnor sökte byggutbildningar

98 procent av de kvinnor som tog examen från en YH-utbildning inom samhällsbyggnad och byggteknik 2017 fick jobb inom ett år.

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet har länge haft en kraftig övervikt av manliga sökande, men trenden håller på att vända och nu är mer än var tredje sökande en kvinna. På bara ett år har antalet kvinnor som sökt en utbildning inom samhällsbyggnad och byggteknik ökat med 45 procent.

Enligt nya siffror från SCB ökade antalet behöriga sökande till yrkeshögskolan förra året med hela 8 procent. Av de totalt 43 600 behöriga sökande var dessutom 60 procent kvinnor. I antagningsprocessen jämnades könsskillnaderna ut något och av de antagna som påbörjat studier vid start var drygt hälften kvinnor och knappt hälften män. 

- Den stora ökningen av antalet sökande är välkommen och i takt med att yrkeshögskolan fortsätter att byggas ut hoppas behövs en ännu större ökning för att motsvara efterfrågan från arbetslivet, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.  

Trots att efterfrågan på arbetskraft inom byggbranschen är mycket stark har andelen outnyttjade platser på yrkeshögskolans byggutbildningar de senaste åren legat runt 25 procent. Samtidigt som företagen sökt personal med rätt kompetens har var fjärde utbildningsplats varit outnyttjad vid start.

- För få kvinnor är en av de största utmaningarna för byggbranschen. Därför är det glädjande att se att allt fler kvinnor nu söker sig till utbildningsområdet, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.  

En annan mansdominerad bransch som haft svårare att locka till sig fler kvinnliga sökande är utbildningsområdet teknik och tillverkning. Där ligger andelen kvinnliga behöriga sökande kvar på samma låga nivå som för fem år sedan. Förra året var endast var fjärde behörig sökande kvinna. 

SCB: Fler sökande till yrkeshögskolan 2018

Yrkeshögskolan i SCB:s statistikdatabas

Johan Lindahl, pressansvarig, 070- 953 33 73