Resultat av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

Foto: Scandinav

Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 81 kurser beviljats statsbidrag för start under 2020.

De beviljade kurserna

Här finner du listan över de beviljade kurserna:

  • Preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov, 13 st
  • Fördjupningskurser, 35 st
  • Kompetenshöjande kurser, 24 st
  • Kompletteringskurser, 4 st
  • Kurser inriktade mot undervisande personal, 5 st

Kurserna kommer att genomföras på 12 orter.

Fördelningen av statsbidrag

Vid fördelning av statsbidrag har alla kurser utom en beviljats. Den kurs som avslogs bedömdes inte motsvara beskrivningen av en kompetenshöjande kurs.

Om kurserna i kontakttolkning

Tolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade, yrkesinriktade och bedrivs av folkhögskolor och studieförbund. Det finns tre inriktningar: kontakttolk, teckenspråkstolk och skrivtolk.

Kontakt

För frågor kring ansökan kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller mejla tolk@myh.se.