Resultat av myndighetens kvalitetsgranskningsarbete 2018

Foto: Scandinav Bildbyrå/Mikael Svensson

Nu finns resultatet av myndighetens kvalitetsgranskningsarbete inom utbildningsformerna yrkeshögskolan respektive konst- och kulturutbildning tillgängligt.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att granska kvaliteten inom de olika utbildningsformer vi ansvarar för. I de två rapporter som nu publicerats presenteras det samlade resultatet från myndighetens kvalitetsgranskningar av dels utbildningar inom yrkeshögskolan där 79 av de närmare 1500 YH-utbildningarna granskats, dels utbildningar inom konst- och kulturutbildning där åtta utbildningar granskats under 2018. Innehållet i rapporterna är tänkt att bidra till att förbättra och utveckla kvaliteten i utbildningarna, men även fungera som en vägledning och ge stöd i arbetet med att bedriva utbildning med hög och jämn kvalitet. 

Läs Resultat av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 2018

Läs Resultat av kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar 2018