Riktat tillfälligt startbidrag samt genomförandebidrag

Det går att ansöka om två olika bidrag i syfte att starta respektive genomföra utbildningar.

Foto: Scandinav

För att undvika inställda utbildningar inom utbildningsområdena Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning finns det nu möjlighet till ett riktat tillfälligt startbidrag. Vissa anordnare som drabbas av avhopp, oavsett utbildningsområde, kan ansöka om ett genomförandebidrag.

Utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan kan ansöka om två typer av bidrag, beroende på olika förutsättningar.

Riktat tillfälligt startbidrag

Inom utbildningsområdena Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning finns det nu möjlighet att ansöka om ett riktat tillfälligt startbidrag. Det gäller för omgångar som startar den 1 juli 2019 och framåt.

Det har tidigare informerats om detta i GD har ordet (19-03-12).

En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att det genomförts rekryteringsfrämjande åtgärder för omgången.

Ansökan ska ske i nära anslutning till omgångens start.

Anvisningar och villkor för startbidraget finns här.

Information finns också på informationssidor riktade till anordnare här.

Genomförandebidrag

För utbildningar med beslut om maximalt tio platser per omgång finns nu möjlighet till ett genomförandebidrag. Detta bidrag gäller alla utbildningsområden och för omgångar som startar under 2019 och framåt.

Syftet med bidraget är att utbildningen ska kunna fortsätta att bedrivas med hög kvalitet även i de fall studerande avbryter sina studier.

Någon ansökan ska inte göras utan yrkande görs vid rekvisition.

Mer information finns här.

Glöm inte enstaka kurser

Det finns också möjlighet att anmäla enstaka kurser till utbildningar med lediga platser.

Läs mer om anmälan och antagning för enstaka kurser samt rekvirering av statsbidrag här.