SCB genomför nya undersökningar om YH

I september kommer YH-anordnare som bedrev utbildning under 2018 att bjudas in till två nya undersökningar som SCB genomför.

I mitten av september kommer ni som är anordnare av yrkeshögskoleutbildningar och som hade pågående utbildning under 2018 att få möjlighet att svara på de nya undersökningarna för YH som SCB genomför. Undersökningarna avser intäkter och kostnader samt personal. Ni som är berörda får information i ett utskick per traditionell post under denna vecka (vecka 36). För att insamlingen ska gå så smidigt som möjligt ber vi er höra av er till SCB så snart som möjligt och meddela vem som ska svara på respektive undersökning i enlighet med instruktionen de skickat ut. Har du frågor finns kontaktuppgifter till SCB längre ned på denna sida.

SCB ansvarar för statistiken
Statistikmyndigheten SCB blev ansvariga för officiell statistik om yrkeshögskolan 2018. Hit räknas uppgifter om sökande, studerande och examinerade vid YH, men även de nya undersökningarna intäkter och kostnader samt personal för YH. Uppgifterna kommer att användas för att få en samlad bild av yrkeshögskolans intäkter och kostnader samt pedagogiska personal. Respektive undersökning kommer även komplettera befintlig nationell och internationell statistik för utbildningsväsendet.

Mer information om undersökningen skickas till de kontaktpersoner ni meddelat när undersökningarna går ut i mitten av september.

För samtliga undersökningar och framställning av statistik gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, 24 kap. 8 §).

Vid frågor kontakta SCB:s Uppgiftslämnarservice:
Telefon: 010-479 60 65
Vardagar 08.00–16.30
E-post: uls@scb.se