Sitta i ledningsgrupp – en lysande idé

Utbildningsformen YH skiljer sig från andra delar av det svenska utbildningssystemet. Den skiljer sig också från eftergymnasiala yrkesutbildningar i andra länder. Skillnaden består främst i att arbetslivet är med och planerar och genomför YH-utbildningarna. MYH, som följer YH på flera olika sätt, har dragit slutsatsen att ju bättre arbetslivets förmår att organisera sig kring en utbildning och ju tydligare arbetslivets röst blir, desto starkare blir YH-utbildningen. Anordnarna får då konkret, och här och nu, veta vad arbetslivet vill. Och de studerande får reda på vad som förväntas.

En del i detta YH-särdrag är ledningsgruppen för utbildningen. Den ska bestå av en majoritet som är företrädare för det anställande arbetslivet. Den fattar viktiga beslut om målen för utbildningen och dess studerande. Den säkerställer att det finns ett aktivt kvalitetsarbete, dvs den följer upp om planerna håller och leder till förväntat resultat samt initierar förbättringar och anpassningar om det behövs. Den säkerställer arbetslivets involvering och engagemang och ser till att det finns LIA-platser med god kvalitet. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det är anordnaren som är ansvariga för utbildningarna. De ska omsätta ett kompetensbehov till en utbildad yrkesindivid. Men de gör det, inom YH, i nära samverkan med arbetslivet genom ledningsgruppen. Lite spetsigare uttryckt kan man säga att ledningsgruppen ska säkra att anordnaren tar sitt ansvar och att den bidrar med kunskap, kontakter och resurser.

Inte sällan pratar vi om de åtaganden som ledningsgruppen och dess ledamöter har. Jag vill här i stället peka på privilegiet att få vara med i ledningsgruppen. Det handlar om möjligheten att bidra till att få till stånd en utbildning som matchar arbetslivets kompetensbehov. Och därmed att bidra till den egna verksamhetens tillväxt och samhällets utveckling. Det handlar om att själv få vara med och lära sig nytt, i detta fall hur högre yrkesutbildning kommer till och genomförs. Det handlar om att få lära sig mer om andra delar av arbetslivet. Det handlar om att finnas nära den miljö där den nya kompetensen finns, att ha möjlighet till att säkra de egna kompetensbehoven. YH handlar om att säkra ny kompetens och nya kollegor.

Kort sagt, det finns mycket att vinna på att engagera sig i en YH-ledningsgrupp. Förutom att den är en viktig del i det framgångsrika YH-systemet, arbetslivets utbildningsform.

Dessutom förutsätter den pågående expansionen av YH att flera lokala och regionala arbetslivsrepresentanter är beredda att engagera sig i en yh-utbildning. Annars kommer expansionen inte att kunna genomföras med hög kvalitet och goda resultat. Svenskt näringsliv har i en rapport föreslagit en ännu större expansion av yrkeshögskolan, vilket skapar ett ännu större behov av ledningsgruppsledamöter. Låt oss hjälpas åt att, på olika sätt, göra yrkeshögskolan ännu mer känd och attraktiv – så att ännu fler vill och ser poängen med att delta i ledningsgrupp.

Thomas Persson