Sök behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

Med start den 14 februari kan utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om behörighetsgivande förutbildning för utbildningar som startar hösten 2019. Ansökan är öppen mellan 14 februari och 16 maj 2019.

För att bredda vägen in till yrkeshögskolan kan utbildningsanordnare ansöka om att få bedriva behörighetsgivande förutbildning (BFU). Genom BFU finns möjlighet att öka andelen behöriga sökande till en utbildning och förhindra att utbildningsomgångar ställs in. 

Behörighetsgivande förutbildning kan med fördel användas för att bredda rekryteringen och möjliggöra att studerande från underrepresenterade grupper antas. Det kan även vara ett sätt att arbeta för att bryta könsbundna studie- och yrkesval.

Ansökan är öppen mellan 14 februari och 16 maj 2019. Ansökningarna kommer att handläggas och fattas beslut om löpande under ansökningsperioden.

Vem kan ansöka om behörighetsgivande förutbildning?

Utbildningsanordnare med en beviljad utbildning inom yrkeshögskolan som startar hösten 2019 kan ansöka om BFU, oavsett utbildningsområde.

Anvisningar och blankett

Innan arbetet med en ansökan påbörjas rekommenderas att först läsa anvisningarna. De publiceras här på myh.se i samband med att ansökningsomgången öppnar den 14 februari.

När ansökan öppar kommer även blankett för själva ansökan att finnas på Mina sidor.

Vad är en behörighetsgivande förutbildning?

En behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen.

Förutbildningen får erbjudas i anslutning till en ordinarie utbildning inom yrkeshögskolan, om det finns eller kan antas finnas brist på behöriga sökande till den ordinarie utbildningen.

Den är endast till för sökande som saknar behörighet till utbildningen, och av den anledningen kan inga redan behöriga sökande antas till den. Däremot måste de sökande till förutbildningarna ha minst grundläggande behörighet.

Rekvirering får ske för studerande som påbörjat studier i BFU, men inte för fler studerande än det beviljats BFU-platser av myndigheten.

Den som har genomgått en förutbildning med godkänt resultat ska antas till den utbildningsomgång som följer direkt efter förutbildningen.

Förutbildningen regleras enligt Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

Frågor

För frågor om behörighetsgivande förutbildning, kontakta utbildningshandläggare Olof Elander, Maria Johansson eller Martin Ståhlgren via växeln: 010-209 01 00.