Sök behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

Nu kan utbildningsanordnare ansöka om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Ansökan är öppen mellan 15 augusti och 3 oktober 2019.

För att bredda vägen in till yrkeshögskolan kan utbildningsanordnare ansöka om att få bedriva en behörighetsgivande förutbildning (BFU) inom yrkeshögskolan. Detta för att öka andelen behöriga sökande och förhindra att utbildningsomgångar ställs in. Behörighetsgivande förutbildning är ett sätt för anordnaren att få fler antagna studerande på utbildningen genom att erbjuda en kortare kurs som ger den studerande den särskilda behörighet som krävs för utbildningen. Behörighetsgivande förutbildning kan med fördel användas för att bredda rekryteringen och möjliggöra att studerande från underrepresenterade grupper antas till utbildningen.

Logga in på Mina sidor och läs mer