Statistisk årsrapport 2019

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar i denna rapport en samlad redovisning med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan. Redovisningen innehåller även statistik om konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn samt tolkutbildningar inom folkbildningen.

Statistisk årsrapport genomförs årligen på uppdrag av regeringen enligt Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Statistiken visas i längre tidsserier och ger på så sätt en visuell bild av utvecklingen genom åren.

Sedan 2018 är Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan samt konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn. Vid framställningen av Statistisk årsrapport 2019 var det enbart för sökande inom yrkeshögskolan som SCB hunnit publicera officiell statistik. Övrig statistik som redovisas i den här rapporten har framställts av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Statistisk årsrapport 2019

Mer statistik hittar du även under fliken "Statistik