Fortsatt hög andel i jobb efter YH-examen

93 procent av de examinerade hade jobb året efter examen.

Foto: Scandinav

Yrkeshögskolan fortsätter att leverera kvalificerad arbetskraft på en hög nivå. 93 procent av de examinerade hade jobb året efter sin examen, enligt en ny rapport.

Andelen examinerade som får jobb har varit både hög och stabil under många år. Årets rapport visar 2018 års resultat, för studerande som examinerades 2017. 93 procent hade jobb. Det är i nivå med fjolåret, som var den högsta nivån hittills.

Det är glädjande att se att resultaten för hur det går för de examinerade fortsätter att vara på en hög nivå, säger Eva-Lena Kopparvik, enhetschef för planering och uppföljning.

Många i rätt jobb

Överensstämmelsen mellan arbete och utbildning har också legat stabilt. 69 procent uppgav att de hade ett jobb som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen, vilket är i nivå med 2016 och den högsta hittills. Om man även inkluderar de som uppger att deras jobb överensstämmer till viss del, så ökar andelen till 91 procent.

Det är mycket vanligt att de examinerade får jobb hos en arbetsgivare där de genomfört praktiska kursmoment, ”lärande i arbete” (LIA). Drygt hälften (53 procent) fick jobb via sin LIA, vilket var i nivå med de två senaste åren.

Likaså ligger nöjdheten med utbildningen i nivå med de två senaste åren. 91 procent av de studerande var nöjda med utbildningen som helhet.

Vanligt med jobb före

En tydligt ökande trend är andelen som hade arbete redan före de påbörjade en yrkeshögskoleutbildning. Det har ökat från 59 procent 2008 till 75 procent 2018. 70 procent uppgav att de fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter examen.

Bristen på kompetens är fortsatt hög i landet och rekryteringsbehovet stort. Det bidrar till de fortsatt goda resultaten, säger Eva-Lena Kopparvik.

Läs rapporten Studerandes sysselsättning 2018 här.

Statistik och tillhörande tabeller finns även på vår statistiksida.