Tillgodoräknande kan förbättra arbetslivets kompetensförsörjning

En viktig aspekt av tillgodoräknande är att det blir ett erkännande av den kompetens och erfarenhet en studerande har med sig.

Foto: Jonas Bilberg, Bredda bilden

En ny utredning från Myndigheten för yrkeshögskolan visar att tillgodoräknande inom yrkeshögskolan genomförs i begränsad omfattning. ”Om vi blir bättre på det här kommer studerande komma ut i jobb snabbare”, säger utredaren Anna Kahlson.

För den som inte har papper på sina kompetenser kan tillgodoräknande vara ett sätt att  kunna korta ner utbildningstiden och inte behöva studera sådant som man redan kan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört en intern utredning om användandet av tillgodoräknande inom ramen för yrkeshögskolan och kommit fram till att det är lågt. Utredaren Anna Kahlson anser att det finns flera orsaker till varför tillgodoräknande inte används i större utsträckning.

- Det kan vara en svår och resurskrävande process för utbildningsanordnarna att arbeta med detta. Regelverket är komplicerat och myndigheten har kanske inte erbjudit det stöd som behövs för att anordnarna ska kunna bli bättre på tillgodoräknande, säger Anna Kahlson. 

Ökat tillgodoräknande skulle kunna innebära tydliga samhällsekonomiska vinster. Om utbildningstiden kan kortas för en del studerande skulle samma summa pengar kunna räcka till att utbilda fler. Samtidigt säger Anna Kahlson att det även kan finnas nackdelar med tillgodoräknade.

- Om studerande inom yrkeshögskolan ska göra tillgodoräknanden är det viktigt att det blir rätt och inte urholkar kvaliteten på utbildningen. Men det är ju också en rättighet för de studerande att kunna tillgodoräkna sig sin reella kompetens.

Även för den enskilda individen finns det både för- och nackdelar med tillgodoräknande. I teorin borde tillgodoräknande kunna innebära individanpassade studier, kortare utbildningstid och mindre studielån, men många utbildningars utformning omöjliggör de positiva effekterna.

- Den som kan tillgodoräkna delar av en utbildning ska fortare kunna komma ut i jobb. Här måste vi bli bättre på att se möjligheterna och utnyttja de alternativ som finns för att göra yrkeshögskolan till en ännu mer flexibel utbildningsform. Vi måste sträva efter ett ännu bättre och effektivare sätt att leverera utbildning, säger Anna Kahlson.

Utöver en omfattande kartläggning av tillgodoräknande innehåller utredningen också förslag på åtgärder. Bland annat vill utredaren göra det lättare för anordnarna att göra rätt. Myndigheten behöver vara tydlig med vad det är som gäller och ha tydlig och enkel information tillgänglig för anordnarna. Utredningen föreslår också en mer flexibel utbildningsform parallellt med vanliga yrkeshögskolan där studerande med tillräcklig kompetens och erfarenhet mer eller mindre ska kunna tillgodoräkna sig en hel utbildning för att snabbare få en examen.

- Det viktigaste med den här utredningen är att vi nu har en tydlig bild av hur det ser ut och kan blicka framåt mot hur vi gör yrkeshögskolan ännu mer effektiv och flexibel.