Välfärdsteknik förändrar kompetensbehovet i vården

Foto: Scandinav

Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan sex områdesanalyser som beskriver trender som har betydelse för arbetslivets efterfrågan på kompetens. Nytt för i år är att myndigheten även tagit fram en analys av området Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Lisa Östbring är analytiker vid enheten för analys och ansökan på Myndigheten för yrkeshögskolan och den som skrivit områdesanalysen för Hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Enligt henne vänder sig analysen främst till handläggarna på myndigheten, men hon tror även att andra kan vara intresserade av att läsa den.

- Att vi publicerar analyserna gör att utbildningsanordnare och branschorganisationer får en möjlighet att se vilka trender vi ser och hur vi resonerar, förklarar Lisa Östbring.

Kompetensbristen är en av de allra största utmaningarna för hälso- och sjukvården. Enligt Lisa Östbring innebär risken i förlängningen att patientsäkerheten hotas. Den stora utmaningen är att klara ökningen av de som behöver vård och omsorg i relation till hur många som arbetar i branschen. Användningen av välfärdsteknik lyfts som en del av lösningen på grund av att arbetet kan effektiviseras på många sätt genom tekniska hjälpmedel.

- Inom till exempel äldreomsorgen och hemtjänst kan man se hur digitala lås, kameraövervakning, och läsplattor både skapat en bättre patientsäkerhet och effektivare verksamhet. Inom psykiatrin gör digitala behandlingsprogram att fler kan få inledande hjälp snabbare, säger Lisa Östbring.

Men ny teknik ställer också krav på ny kompetens. Utöver de specialiseringar som finns idag finns det också ett behov av en stärkt teknisk kompetens hos alla som jobbar med hälso- och sjukvård.

- I takt med att välfärdstekniken förändrar kompetensbehovet i den här branschen kommer de flesta utbildningarna inom yrkeshögskolan att ha inslag av detta i större eller mindre omfattning, säger Lisa Östbring. 

Vill du veta mer om trender och förändringar inom hälso- och sjukvård kan du hitta områdesanalysen i dess helhet här.

Här hittar du alla de nya områdesanalyserna:

Samhällsbyggnad och byggteknik

Teknik och tillverkning

Transporttjänster

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Ekonomi, administration och försäljning

Data/IT