"Yrkeshögskolan är en oslagbar utbildningsform"

I samband med att YH fyller 10 år presenteras här på myh.se intervjuer med personer som jobbat länge med utbildningsformen.

Foto: Rejlers

Han har varit med sen starten av yrkeshögskolan för tio år sen och är en stark anhängare av Lärande i arbete (LIA). Hans Nilsson har nyligen anställt två studerande från automationsingenjörutbildningen som gör sin LIA hos honom på Rejlers i Luleå. Sedan flera år tillbaka är utbildningen hans främsta sätt att rekrytera till företaget.

Hans Nilsson har suttit i ledningsgruppen för en ingenjörsutbildning i Luleå sedan yrkeshögskolans start för tio år sedan och innan dess var han engagerad i en liknande utbildning inom ramen för det som då hette kvalificerad yrkesutbildning. Till vardags arbetar han som Business unit manager på konsultfirman Rejlers.  

- Det var en kund som satt i ledningsgruppen som värvade mig. Jag jobbade på en annan firma då men höll fast vid mitt uppdrag när jag bytte jobb, berättar Hans Nilsson.

Efter närmare 15 år i ledningsgruppen konstaterar Hans att det har varit värt tiden han lagt ner. Idag är 7 av 16 anställda på Rejlers i Luleå från YH-utbildningen och det har varit ännu fler genom åren.

- Utbildningen har blivit vårt huvudsakliga sätt att rekrytera till företaget. Det har varit viktigt för vår överlevnad. Dessutom har vi kunnat påverka kursplanen och vara med och bestämma i vilken ordning de studerande läser saker. Det är mycket positivt.

Enligt Hans Nilsson har det varit ett bra samtalsklimat i ledningsgruppen även om arbetslivsrepresentanterna inte alltid har samma perspektiv och vill göra samma prioriteringar.

- Ibland behöver vi vara med och ändra i detaljerna för att det ska bli riktigt bra. Jag minns att vi såg till att elsäkerhetsutbildningen hamnade i början av utbildningen. Det är viktigt för att de studerande skulle kunna bidra mer praktiskt direkt under den första LIA-perioden. Ska man kunna sätta igång och jobba så behöver man ha med sig arbetsmiljöfrågorna redan från början.

Den största utmaningen för ledningsgruppen har varit att få tillräckligt många att söka och gå klart utbildningen. Trots att avhoppen blivit färre är det fortfarande en fråga som ledningsgruppen brottas med. I ett försök att få fler sökande till utbildningen omvandlades den förra året till en distansutbildning. En annan väg är att bredda rekryteringen.

- Vi har arbetat en hel del med att få fler kvinnor att söka till utbildningen. I den senaste antagningen var fem av 29 kvinnor. Det är på rätt väg, men går fortfarande långsamt. Det behövs fler kvinnor i vår bransch och vi måste bli bättre på att locka dem till de tekniska utbildningarna.  

Hans Nilsson är och har varit en talför YH-ambassadör i många år. Han beskriver yrkeshögskolans upplägg med långa LIA-perioder och fokus på praktiskt lärande som en ”fantastisk utbildningsform som passar bra för både arbetsgivare och studerande”, men han vill ändå passa på att uttrycka vad han tror kan vara ett viktigt framgångsrecept för de kommande tio åren.

- Man måste hålla fast vid det som fungerar bra och för oss är det helt klart LIA som är det absolut viktigaste. Det blir som en lång anställningsintervju där vi får chansen att lära känna de studerande och de får chansen att lära känna både jobbet och oss som arbetsgivare. En annan viktig sak för att hålla arbetslivets engagemang uppe är att utbildningarna borde kunna beviljas ännu fler omgångar. Vi gör stora investeringar i det här och behöver kunna planera långsiktigt. Behåller man bara det som är bra och ger oss möjligheten till mer långsiktig planering så kommer yrkeshögskolan som utbildningsform fortsätta att vara helt oslagbar.

Vill du också engagera dig i en utbildning? 

Fram till årsskiftet kommer vi att publicera artiklar, reflekterande texter och intervjuer här på myh.se under vinjetten Röster om MYH:s resa 2009-2019. Här kommer ni efterhand möta personer i olika funktioner som är relevanta för vår verksamhet och de områden vi arbetar med, från yrkeshögskolan, tolkutbildning och konst- och kulturutbildning till SeQF och branschvalidering. Några jobbar på myndigheten, andra representerar någon av de många intressenter som är så avgörande för att vårt arbete ska lyckas. MYH fyller 10 år!