Yrkeshögskolans expansion fortsätter

Utbudet av YH-utbildningar fortsätter att öka även om färre nya ansökningar beviljas i jämförelse med förra året.

Foto: Tim Lesniak

Resultatet i den senaste ansökningsomgången inom YH presenteras onsdag 8 januari, men redan nu kan enhetschef Peter Gustavsson Lidman berätta lite om vad vi kan förvänta oss.

Hur har årets ansökningar sett ut?  

- Myndigheten har mottagit 1097 ansökningar i årets ansökningsomgång, något färre än året innan. Vi ser en tydlig trend där allt fler ansökningar beskriver ett ökat behov av digitala kompetenser. Det handlar inte bara om utbildningar inom data/IT och teknik. Idag berör digitaliseringen alla utbildningsområden.  

Vilka områden har prioriterats?  

- Vi har under året flaggat för vilka områden och inriktningar vi ska prioritera eller vara restriktiva med. Det går bland annat att läsa sig till i den här GD-har ordet från i våras. Kortfattat kan man säga att vi prioriterar utbildningsinriktningar inom data/IT, hälso- och sjukvård, samt teknik och samhällsbyggnad.   

Fortsätter expansionen av yrkeshögskolan 

-Ja. Vi går nu in i tredje året på den omfattande expansion som beslutades av riksdagen 2017. Med de utbildningar som beviljas i denna ansökningsomgång kommer yrkeshögskolan omfatta fler utbildningsplatser än någonsin förut. Samtidigt är det viktigt att inte stirra sig blind på hur många ansökningar vi beviljar i en specifik ansökningsomgång. Det totala utbudet av YH-utbildningar fortsätter att öka trots att vi beviljar färre ansökningar än förra året. Det beror på att vi redan tidigare år beviljat väldigt många utbildningar som inte kommit igång ännu.     

Finns det något mer du kan säga om resultatet redan nu 

- Vi har ambitionen att bevilja fler omgångar och öka stabiliteten i systemet. Den här ansökningsomgången får närmare 60 procent av de beviljade ansökningar tre omgångar eller mer. Det är ett viktigt steg i rätt riktning.  

Hur ser planen ut för nästa ansökningsomgång?  

- Ansökan kommer att göras i nya Mina sidor och därmed kommer vi inte ha separata anvisningar utan alla texter kommer att stå i ansökanswebben. Tidsplanen ser ut ungefär som förra året och går att hitta här.

Resultaten i den senaste ansökningsomgången inom yrkeshögskolan presenteras onsdag 8 januari kl 9 i samband med en livesänd presskonferens.