"Yrkeshögskolans framtid är ljus"

Elin Kebert, Expert Kompetensförsörjning vid Sveriges Byggindustrier om att MYH och YH fyller tio år.

När du tänker tillbaka på de tio år som YH funnits, hur ser du på resan som gjorts de här åren?

- När jag tänker på yrkeshögskolan så tänker jag på karriärväxling – här finns de reella möjlighet att följa sina drömmar och jag tänker på alla jag träffat som vågat ta chansen! Mina före detta studerande såsom Marlin som lämnade frisöryrket för att läsa till arbetsledare eller Andreas som lämnade läraryrket för att bli entreprenadsingenjör. Här finns det så många fina exempel om hur man vågat chansa på en dröm om en ny bransch och vägen dit. 

- För byggbranschen så innebära yrkeshögskolan det sätt vi kan rekrytera några av våra mest eftersökta roller såsom: arbetsledare, mättekniker, anläggningsingenjörer, BIM-samordnare, bygglovshandläggare, arbetsledare, signaltekniker, anläggningsdykare, platschefer m m. Men också möjligheten att få in nya perspektiv, teknisk kompetens och andra kompetenser till vår bransch som vi behöver för att kunna vara med innovativa, växa och bygga framtidens samhälle. 

Hur ser du på myndighetens roll och hur vi utvecklats?

- Det har varit en otrolig resa dessa 10 år där yrkeshögskolan gått från en ny okänd utbildningsform till att bli en självklar del av näringslivets kompetensförsörjning.

- Myndighetens roll har förändrats i takt med att utbildningsformen etablerats och här har det gjorts ett oroligt jobb att sätta denna nya utbildningsformen.

- För samhällsbyggnad och byggteknikutbildningarna har de gått från några få utbildningar till det mycket breddare och moderna utbud som finns idag där ledarskap och BIM ingår i utbildningarna. Myndigheten för Yrkeshögskolan har med sitt fokus på kvalitet och värdegrund drivit på och ställt krav som banat vägen för de utbildningar som finns idag.

Särskilt stolt är jag över det arbete som yrkeshögskolorna gjort i att bredda rekryteringen med en ökning av andel kvinnor med 41% på ett år!

Vad tror du om framtiden? Var är YH om 10 år? 

- Yrkeshögskolans framtid är ljus! Om ytterligare 10 år så kommer vi se yrkeshögskolor som en självklar del av utbildningsutbudet i alla kommuner över hela Sverige. Man kommer att kunna utbilda sig till arbetsledare eller tekniker oavsett var man befinner sig i Sverige och vi kommer att se ett breddare utbud av utbildningsformer.

- Utbildningarna kommer att attrahera fler grupper och vi kommer att se utbildningsformen som ett naturligt steg mitt i livet inte bara för att byta spår men också som ett sätt att möta kompetensutvecklingsbehov i takt med att digitaliseringen. Yrkeshögskolan levererar de personer som leder digitalisering men också de främsta inom hållbarhet. Det är här vi kommer att se nya yrkesroller inom samhällsbyggnad utvecklas som inte finns idag. Varför inte AI-samordnare och 3D Building Printer?

Under hösten kommer vi att publicera artiklar, reflekterande texter och intervjuer här på myh.se under vinjetten Röster om MYH:s resa 2009-2019. Här kommer ni efterhand möta personer i olika funktioner som är relevanta för vår verksamhet och de områden vi arbetar med, från yrkeshögskolan, tolkutbildning och konst- och kulturutbildning till SeQF och branschvalidering. Några jobbar på myndigheten, andra representerar någon av de många intressenter som är så avgörande för att vårt arbete ska lyckas. MYH fyller 10 år!