All utbildning rekommenderas nu ske på distans

Regeringen har på en presskonferens idag rekommenderat att frivilliga utbildningsformer bedrivs på distans. Det innefattar de utbildningsformer som MYH ansvarar för: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och tolkutbildning.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att ytterligare begränsa antalet sociala kontakter i syfte att minska tempot och dra ut på smittspridningen. Motiven för detta är främst att skydda riskgrupper i samhället och att avlasta hälso- och sjukvården.

Myndigheten utgår från att anordnare inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, utbildningar med endast tillsyn och tolkutbildningar inom folkbildningen så snart som möjligt och i den mån det inte redan är gjort går över till distansundervisning som innebär så få sociala kontakter som möjligt. Även genomförande av examinationer behöver ske på distans. 

När det gäller LIA så avgörs det i varje individuellt fall med berörd arbetsplats. Givetvis ska genomförandet ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.   

I övrigt gäller myndighetens tidigare besked om att anordnare har stor frihet att hantera den uppkomna situationen, men också att anordnarna – så långt det är möjligt – genomför och avslutar utbildningar enligt plan och beslut. MYH kommer under denna tid att ha överseende i sin granskning och tillsyn med hänsyn till situationen.

MYH har tidigare hänvisat till information från CSN om tillämpningen av regelverket när det gäller studiemedel. På presskonferensen idag meddelade regeringen att den avser att lägga förslag till riksdagen om särskilda regler för studiemedel under den pågående krisen. Dessa förslag ska, enligt uttalanden på presskonferensen, innebära att studiemedel ska utgå även när studierna ändras till distansundervisning och att studerande får behålla studiestödet när skolor stänger på grund av coronaviruset. Vi återkommer med hänvisningar till propositionstext och riksdagsbeslut så fort dessa finns tillgängliga.

Myndigheten har också uppmanat uppmana alla anordnare att, i den mån det inte redan är gjort, att förbereda för att snabbt kunna stänga ner pågående utbildningar – men också för att kunna återstarta utbildningarna så fort det skulle bli möjligt. Ett viktigt medskick i detta är att anordnaren bör dokumentera sina beslut och åtgärder, så att det finns möjlighet att följa händelseförloppet i efterhand.

MYH följer utvecklingen och återkommer med information löpande. I veckan kommer myndigheten att ha möten med anordnarorganisationer och andra aktörer, för att inhämta information och diskutera händelseutvecklingen.

Fortsätt att skicka frågor och synpunkter om genomförandet av utbildningar till info@myh.se, så besvarar vi dem i FAQ:n på myh.se så fort vi kan.


När det gäller frågor om viruset, sjukdom och spridning hänvisar MYH till Folkhälsomyndigheten.se

Information från flera myndigheter samlas på krisinformation.se

MYH uppmanar alla aktörer att följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer.