Ansökningsomgång kontakttolk stänger den 16 april

Nytt datum för stängning av ansökningsomgången för grundutbildningen till kontakttolk är den 16 april, med anledning av coronaviruset. Nytt datum för beslut blir den 10 juni.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen som redan har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Viktiga datum och beslut

Ansökan 3 mars16 april
Beslut 10 juni

Det här ska statsbidraget användas till

Statsbidraget ska användas till att driva grundutbildning till kontakttolk..

De här villkoren gäller

Villkoren för statsbidraget styrs av förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Ansökningshandlingar och anvisningar

Anvisningar till ansökan och blanketter som rör ansökningsomgången finner du här.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.