Ansök om statsbidrag för kurser i kontakttolkning

Foto: Scandinav

Nu kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för kurser i kontakttolkning. Ansökan är öppen till och med den 24 september.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen som redan har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Viktiga datum och beslut

Ansökan 27 augusti till 24 september
Beslut 23 oktober

Det här ska statsbidraget användas till

Statsbidraget ska användas till att driva kurser inom kontakttolkning med följande inriktningar:

  • Fördjupningskurser
  • Kompetenshöjande kurser
  • Kompletteringskurser
  • Kurser inriktade mot undervisande personal
  • Preparandkurser inför auktorisation
  • Rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar

De här villkoren gäller

Villkoren för statsbidraget styrs av förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Ansökningshandlingar och anvisningar

Anvisningar till ansökan och blanketter som rör ansökningsomgången finner du här.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.