Ansök om statsbidrag för utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk

Foto: Scandinav

Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt skrivtolkutbildningen. Ansökan är öppen till och med den 19 november 2020.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av folkhögskolor inom folkbildningen som redan har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Viktiga datum och beslut

Ansökan   15 oktober–19 november  
Beslut   25 januari  
Publiceras på myh.se 26 januari


Det här ska statsbidraget användas till

Statsbidraget ska användas till att driva den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen och/eller den ettåriga skrivtolkutbildningen.

De här villkoren gäller

Villkoren för statsbidraget styrs av förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Ansökningshandlingar och anvisningar

Här finner du anvisningar till ansökan och blanketter som rör ansökningsomgången.

Lägg märke till att ansökningshandlingarna för skrivtolkutbildningen inte är desamma som för teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.