Ansökan för statsbidrag branschvalidering öppnar 9 november

Den 9 november öppnar en ny ansökningsomgång gällande statsbidrag för utveckling av branschvalidering. Arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer samt organisationer gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare är välkomna att söka.

Myndigheten fördelar medel enligt regleringsbrevet för 2021 för utveckling av arbetslivets kvalifikationer och branschmodeller för validering. Utvecklingsinsatserna kan vara upp till 24 månader långa och ska syfta till att förbättra tillgången till validering i arbetslivet, till exempel utveckling av nya kvalifikationer och valideringsmodeller eller revidering av befintliga. Det kan även innebära anpassning av befintliga branschmodeller till specifika målgrupper. 

Senast den 15 december ska ansökningar vara inlämnade till myndigheten.

Mer information och anvisningar för hur du ansöker hittar du här