Ansökan för yrkeshögskoleutbildningar 2020 öppnar och har ett nytt utseende

Foto: Scandinav

Idag öppnar en ny ansökningsomgång för yrkeshögskoleutbildningar med och utan statsbidrag. Förra året skedde omfattande uppdateringar av Mina sidor och nu har även ansökan omarbetats för att passa in på den nya plattformen.

Den största förändringen är i själva upplägget av ansökan som nu följer samma struktur som Mina sidor designmässigt. Från och med denna ansökningsomgång publiceras inga anvisningar, utan förklarande information finns kontinuerligt i själva ansökan. Det finns också en demoversion av ansökan där man kan se hur ansökan är uppbyggd och denna finns alltid tillgängligmyh.se. Det finns även en guide med vanliga frågor och svar, ”Frågor till ansökan om yrkeshögskoleutbildning”, publicerad på sidan Hjälp & information på Mina sidor. Ansökan sker på Mina sidor under ”Ansökan”.  

För årets ansökningsomgång sker en del förändringar av ansökningsförfarandet på grund av den rådande situationen med Corona-viruset. Ansökningsperioden för yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag öppnar 15 april och förlängs till 14 september. I årets ansökan ska ni inte skicka in information om referenspersoner för arbetslivets medverkan (avsiktsförklaring). Ni kommer däremot att behöva beskriva hur samverkan med arbetslivet sett ut i framtagandet av utbildningen och ansökan. Ni skall även ange vilka företag som ingått i arbetet och hur ni säkerställer att de studerande har tillgång till LIA-platser (om utbildningen innehåller LIA). En annan förändring för årets ansökan är att kostnadsbudget enbart skickas in om man söker statsbidrag eller särskilda medel över/under schablon. 

För ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag pågår ansökningsperioden från 15 april till 20 maj. Kostnadsbudget måste bifogas denna ansökan. 

Notera att ansökan för trafikflygarutbildning inte längre har en separat ansökningsomgång, utan ansökan sker i ordinarie ansökningsomgångar