Breddad rekrytering i tre steg

Foto: Marlene Linder

Tre av fyra som påbörjat en konst- och kulturutbildning de senaste fem åren var kvinnor. Så här kan du som anordnare jobba med breddad rekrytering.

Ny statistik från SCB bekräftar något vi alla redan kände till, könsfördelningen till landets konst- och kulturutbildningar är snedvriden. Av dem som påbörjat studier utgör kvinnor en stor majoritet. Ungefär tre fjärdedelar av de antagna, som sedan 2015 årligen påbörjat studier, är kvinnor. Även i jämförelse med andra eftergymnasiala utbildningsformer är fördelningen anmärkningsvärd.

Myndighetens utredare Anna Svensson var förra året med och tog fram ett stödmaterial om jämställdhet för anordnare av konst- och kulturutbildningar.

- Frågan om breddad rekrytering har stått högt på dagordningen länge. Många anordnare jobbar hårt med detta utan några mätbara resultat. På myndigheten har vi självklart förståelse för att problemet sträcker sig utanför vad en enskild anordnare rår över, säger Anna Svensson.

Samtidigt betonar hon att alla anordnare, enligt förordning (2013:871), har ett ansvar att verka för jämställdhet mellan könen.

- Det gäller att ha ett strukturerat arbete och våga ifrågasätta gamla sanningar. För att underlätta detta har vi tagit fram ett stödmaterial som ännu fler anordnare skulle kunna använda sig av för att komma framåt, säger Anna Svensson.

Annas tips i 3 steg:  Så kan anordnare arbeta med breddad rekrytering:  

1. Kartlägg
Skapa en tydlig bild av vilka som söker till utbildningen idag. När ni vet vilka som söker till utbildningen och hur de har fått information om utbildningen, kan ni vidga exponering, upptagningsområde och intresset genom att bland annat synas i andra kanaler.

Exempel på frågor att utgå från:
- Andel kvinnor och män?
- Åldersfördelning?
- Utbildningsbakgrund?

Hur fick de information om utbildningen? (ställ frågan i samband med ansökan)

2. Analysera
Gör en grundlig analys av vilka som söker och inte söker till utbildningen. Jämför med andra utbildningar. Diskutera hinder. Analysen är viktig, men det får inte stanna där.

3. Gör en handlingsplan
Sätt upp en målsättning för arbetet med jämställdhet utifrån resultatet av kartläggningen och analysen. Bestäm vad ni vill uppnå och varför. Målen kan vara av både mätbar och visionär karaktär. Gör en handlingsplan med aktiviteter som har potential att bidra till att uppnå ert mål. För många konst- och kulturutbildningar är ett givet mål just en jämnare könsfördelning. Fokusera på aktiviteter som ger resultat.

Vill du ta del av fler tips? Här hittar du stödmaterialet Jämställd utbildning

Har du egna tips och erfarenheter som du vill dela med dig av? Mejla och berätta. 

Stödmaterialet Jämställd utbildning finns också för yrkeshögskolan