Deltidsutvärdering av projektet Distansstöd

Under hösten genomförs flera aktiviteter inom ramen för projektet ”Distansstöd". Den här enkäten vill utvärdera om ni som utbildningsanordnare upplever att projektet ger er stöd i frågor som rör distansundervisning. Svaren kommer även att användas för fortsatta aktiviteter inom projektet under 2020.

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått ett regeringsuppdrag att under 2020 ge ett utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning. Detta stöd kommer myndigheten framför allt lämna genom en rad aktiviteter inom ramen för projektet ”Distansstöd”.

Detta stöd lämnar myndigheten i en rad aktiviteter inom ramen för projektet ”Distansstöd”. Vi vill med denna enkät utvärdera om ni som utbildningsanordnare upplever att projektet ger er stöd i frågor som rör distansundervisning. Era svar bidrar också till hur vi ska utforma aktiviteter framöver under 2020. 

Enkäten besvaras anonymt. Inga personuppgifter sparas.

Länk till enkäten