Den 18 augusti öppnar ansökningsomgång för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Foto: Scandinav

Den 18 augusti–17 september kan utbildningsanordnare ansöka om statsbidrag för att ingå i den förlängda försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

Satsningen är en del i regeringens åtgärdspaket för att trygga framtida tolkförsörjning. Beslut meddelas vecka 43.

Ansökningarna bedöms utifrån de bestämmelser som finns i lagen och förordningen om yrkeshögskolan. Vi välkomnar ansökningar från alla som enligt lagen om yrkeshögskolan får vara utbildningsanordnare. Det kan vara exempelvis kommuner, privata företag och anordnare inom folkbildningen. 

Den förlängda försöksverksamheten omfattar 160 utbildningsplatser delade på två utbildningsomgångar, den första med möjlighet till start januari 2021.

Ansökningsomgångens öppnande

Den 18 augusti öppnar ansökningsomgången i form av en nyhet på myh.se och en länk till själva ansökan. I samma nyhet kommer du också att kunna anmäla dig till vårt webbinarium som du kan läsa mer om nedan.

Inbjudan till webbinarium den 26 augusti

Den 26 augusti håller vi ett webbinarium för dig som planerar att ansöka om att ingå i försöksverksamheten och bedriva kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan. På webbinariet går vi igenom ansökningsformuläret punkt för punkt. Vi vill gärna att du på förhand går igenom formuläret och mejlar dina frågor till tolk@myh.se, så besvarar vi dem under webbinariet.

Program och anmälan till webbinariet kommer du, tillsammans med ansökningsformuläret, att hitta i nyheten om ansökningsomgångens öppnande som publiceras på myh.se den 18 augusti. 

Utbildningarna ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden

Yrkeshögskolans utbildningar ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivas i nära samarbete med arbetslivet. Därmed ska försöksverksamhetens kontakttolkutbildningar innehålla både en bredd av och fördjupning inom olika ämnesområden med möjligheter till ett arbetsplatsanknutet lärande under utbildningstiden. 

Om det kommer in flera ansökningar än vad medlen räcker till, kommer myndigheten att prioritera de ansökningar som bäst bedöms uppfylla mål och krav i regelverket för yrkeshögskolan. 

Mer information

Läs mer på myh.se, där det finns allmän information om yrkeshögskolan

För frågor, mejla till tolk@myh.se eller ring vår växel på telefon 010-209 01 00 och fråga efter utbildningshandläggare Martin Ståhlgren. 

Prenumerera gärna på vårt nyhetsflöde samt våra nyhetsbrev till tolkanordnare

Länkar