Digitala beslut om att ingå i YH

Från 1 januari 2021 kommer myndigheten fatta och expediera beslut digitalt om att ingå i yrkeshögskolan.

För att förbättra vår service har vi beslutat att från 1 januari 2021 fatta och expediera beslut om att ingå i yrkeshögskolan digitalt. Det innebär att besluten (både bifall och avslag) enbart kommer att publiceras på Mina sidor. Vilket datum som publiceringen sker kommer att meddelas senare.