ESF-projektet BOSS får förlängt till 2021

BOSS stödjer branscher i utveckling av modeller för validering av yrkeskompetens.

Foto: Scandinav

Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) är ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden. Det startade i januari 2018 och vänder sig till företrädare för centrala branscher som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering av yrkeskompetens.

ESF-rådet beslutade den 18 december 2019 att projektet förlängs till och med december 2021, med ett budgettillägg på 8 mkr. Perioden 20-01-01 – 20-03-31 avsätter projektet för planeringsarbete. Prioriterade aktiviteter under denna period är:

  • Kontakter med nya medverkande branscher för eventuell avtalsskrivning
  • Styrgruppen konstituerar sig
  • Revidering av tidigare projekt-och kommunikationsplan
  • Informationsmöten för nya branscher
  • Upphandling av fortsatt expertstöd

Styrgruppen för BOSS har utökats och har nu representation från Arbetsförmedlingen, Skolverket, Universitets- och högskolerådet, Svenskt Näringsliv, LO och Tillväxtverket. Myndigheten från yrkeshögskolan är sammankallande. Ett första styrgruppsmöte genomfördes den 23 januari. Styrgruppen kommer att sammanträda 4–6 ggr/år.

Två tillfällen erbjuds intresserade för att kunna ta del av information kring kommande aktiviteter i BOSS.

Onsdagen den 26 februari kl. 13:00-15:00 alternativt torsdagen den 5 mars, kl. 13:00-15:00.

Plats: Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Anmäl er till Helén Björnsdotter via e-post helen.bjornsdotter@myh.se

Kvalitetskompassen

Ett av de verktyg som har utvecklats under den första projektperioden i BOSS är ett interaktivt stöd för de som vill arbeta med att utveckla branschvalidering. Nu lanseras desktop-applikationen Kvalitetskompassen, som du hitar på Mina sidor här.