Enstaka kurs inom yrkeshögskolan byter namn till kurs på tom plats

Ändringar i Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan som trädde i kraft i januari i år gör att benämningen enstaka kurs byts ut till kurs på tom plats.

Namnbytet sker med anledning av att begreppet enstaka kurs inte längre finns kvar i regelverket. Detta eftersom det nu införs korta YH-utbildningar som också kan bedrivas som en eller flera kurser, men som inte kräver att det finns tomma platser på ordinarie YH-utbildning. Upplägget är dock detsamma som tidigare och anordnare kan fortsatt anmäla och bedriva kurser på tom plats (tidigare enstaka kurs). 

När det gäller marknadsföringen så finns det inget som hindrar att man som anordnare fortsätter att använda sig av begreppet enstaka kurs i sin rekryteringskommunikation.