Extra ansökan för korta utbildningar i yrkeshögskolan

Foto: Scandinav

Myndigheten för yrkeshögskolan genomför ytterligare en ansökan om platser för korta utbildningar (kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan). Bakgrunden till det är regeringens förslag om en tillfällig satsning på yrkeshögskolan som innebär att antalet platser utökas under 2020.

Myndigheten kan dock inte fatta beslut om vilka ansökningar som ska beviljas förrän riksdagen har fattat beslut om regeringens vårändringsbudget. Det beräknas ske den 17 juni och därefter får myndigheten ett justerat regleringsbrev.  

Endast utbildningsanordnare som idag bedriver yrkeshögskoleutbildning kan ansöka om att även få bedriva en eller flera korta utbildningar.

Ansökan görs via en blankett som finns tillgänglig på Mina Sidor. För att få tillgång till anvisningar och ansökan behöver du därför logga in på ditt användarkonto på Mina sidor. Du hittar blanketten på sidan Hjälp & information > Guider > Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket). 

Ansökan är öppen från den 11 maj 2020 till och med den 25 maj 2020 kl 24.00. Ansökningar som är myndigheten tillhanda efter denna tidpunkt kommer inte att bedömas. Beslut meddelas senast 15 juli.   

Var uppmärksam på att samtliga utbildningsomgångar måste kunna avslutas senast den 31 december 2020 annars kommer din ansökan inte att kunna prioriteras.