Extra ansökningsomgång för Erasmus+ strategiska partnerskap

Nu har du som anordnare inom yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar och Tolk möjlighet att delta i en extra ansökningsomgång för Erasmus+ strategiska partnerskap. Det finns två inriktningar: innovativ digitalisering för skola, yrkesutbildning och högre utbildning samt lärande genom kreativitet och kultur för skola och inom vuxnas lärande.

Partnerskapen kan innehålla både digitala och fysiska aktiviteter. Användandet av digitala mötesplatser och verktyg som eTwinning, School Education Gateway och EPALE uppmuntras.

Projekten ska antingen fokusera på innovativa digitala satsningar (gäller områdena skola, yrkesutbildning och högre utbildning) eller utveckling av färdigheter genom kreativitet, med särskild betoning på inkludering (gäller områdena skola och vuxnas lärande).

Projektlängden ska vara mellan 12 och 24 månader, med projektstart mellan 1 mars och 30 juni 2021. Maxbudgeten för sökt projekt är 300 000 euro.

Ansökningsformulär publiceras i månadsskiftet augusti/september på www.utbyten.se

Deadline för ansökan är 29 oktober 2020.

utbyten.se kan ni också hitta information om olika sätt att hitta samarbetspartners.